Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa https://kormoran-projekty.pl jest prowadzona przez firmę Kormoran Meble Patryk Ptak z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 2, 68-100 Żagań, NIP: 9241924325, REGON: 527195168.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej oraz zakupu oferowanych na niej usług, w szczególności projektów aranżacji wnętrz.
 3. Każdy Klient dokonujący zakupów na stronie internetowej https://kormoran-projekty.pl zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie.
§2

Informacje o usługach

 1. Firma Kormoran Meble Patryk Ptak oferuje usługi projektowania aranżacji wnętrz.
 2. Wszystkie usługi oferowane na stronie są dokładnie opisane, a ich ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 3. Wszelkie materiały, zdjęcia i opisy usług mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
§3

Zamówienia

 1. Zamówienia na usługi można składać przez stronę internetową https://kormoran-projekty.pl.
 2. Klient, składając zamówienie, zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość między Klientem a firmą Kormoran Meble Patryk Ptak.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres e-mail.
§4

Umowa na wykonanie projektu

 1. Wzór umowy na wykonanie projektu aranżacji wnętrza dostępny jest pod tym linkiem.
 2. Dokonanie płatności za usługę jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy.
 3. Po otrzymaniu płatności, firma Kormoran Meble Patryk Ptak wyśle na adres e-mail Klienta umowę z jego danymi do podpisu.
§5

Płatności

 1. Płatności za usługi można dokonywać za pośrednictwem systemu PayU.
 2. Dostępne formy płatności obejmują przelewy bankowe, karty płatnicze oraz inne metody oferowane przez PayU.
 3. Wszystkie transakcje realizowane są w bezpieczny sposób zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony danych.
§6

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie firmy.
 2. Termin realizacji usługi jest uzależniony od jej rodzaju i zostaje ustalony indywidualnie z Klientem.
 3. Klient zostaje poinformowany o statusie realizacji zamówienia drogą mailową.
 4. Zgodnie z umową projekt zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych po otrzymaniu od Klienta pomiarów pomieszczenia i pozostałych niezbędnych informacji do wykonania projektu. Jeżeli inwestycję Klient realizuje w promieniu 50 km od Żagania to pomiary wykona firma Kormoran w terminie 10 dni roboczych, a projekt zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od wykonania pomiarów.
§7

Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient musi złożyć oświadczenie na piśmie i przesłać je na adres e-mail: reklamacje@kormoran-projekty.pl.
 3. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia należy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@kormoran-projekty.pl.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Klient jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.
§8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kormoran Meble Patryk Ptak.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz, za zgodą Klienta, do celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym płatności (PayU SA) oraz firmom kurierskim w celu realizacji zamówienia.
§9

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy między Klientem a firmą Kormoran Meble Patryk Ptak będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. Firma Kormoran Meble Patryk Ptak zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.