Polityka Prywatności

§1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://kormoran-projekty.pl jest Kormoran Meble Patryk Ptak z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 2, 68-100 Żagań, NIP: 9241924325, REGON: 527195168.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
§2

Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów zbierane są podczas:
  • Wypełniania formularza kontaktowego na stronie.
  • Składania zamówienia na usługi projektowe.
 2. Zakres zbieranych danych osobowych może obejmować:
  • Imię i nazwisko.
  • Adres e-mail.
  • Numer telefonu.
  • Adres zamieszkania lub dostawy.
  • Dane niezbędne do wystawienia faktury (NIP, adres firmy).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • Realizacji zamówienia na usługi projektowe.
  • Kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją zamówienia.
  • Przesyłania informacji handlowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
  • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
§3

Cookies

 1. Strona internetowa https://kormoran-projekty.pl używa plików cookies.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które służą do korzystania ze stron internetowych.
 3. Pliki cookies mogą być używane w celu:
  • Umożliwienia działania funkcji strony.
  • Ułatwienia korzystania z strony podczas kolejnych wizyt.
  • Analizy ruchu na stronie w celach statystycznych.
 4. Klient może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub informować o ich przesyłaniu. Wyłączenie obsługi plików cookies może jednak utrudnić korzystanie ze strony.
§4

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane:
  • Podmiotom realizującym płatności (PayU SA) w celu realizacji transakcji.
  • Firmom kurierskim w celu realizacji dostawy.
  • Organom publicznym i instytucjom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom bez zgody Klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przepisami prawa.
§5

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przepisami prawa.
§6

Prawa Klientów

 1. Klient ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Sprostowania swoich danych osobowych.
  • Usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
  • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Przenoszenia swoich danych osobowych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. Klient może realizować swoje prawa poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych na adres e-mail: biuro@kormoran-projekty.pl.
§7

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy RODO oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.